เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
มีทั้งหมด 29 บทเรียน
วิดีโอความยาว 7 ชั่วโมง 11 นาที

เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์นันลินี ปานเทศ (ครูเจี๊ยบ)
PromptMind

ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษา PromptMind มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ปี และด้วยใจที่รักในการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กทำให้ครูเจี๊ยบตั้งปณิธานที่จะเป็นอาจารย์สอน ภาษาอังกฤษและสานฝันของตัวเองด้วยการเลือกสอบเข้าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ครูเจี๊ยบได้ใช้เวลาในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนสอนพิเศษให้กับน้องๆ ที่สาธิตจุฬาฯเพื่อสั่งสมประสบการณ์และได้พัฒนาเทคนิคการสอนเรื่อยมาตั้งแต่เรียนชั้นปีที่หนึ่ง หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ครูเจี๊ยบได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทที่ The University of Melbourne, ออสเตรเลีย ในหลักสูตร Master of Education (TESOL) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยเฉพาะ หลังจากเรียนจบ ครูเจี๊ยบได้รับโอกาสเข้าเป็นอาจารย์พิเศษประจำและอาจารย์พิเศษประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นอาจารย์ที่มีความเชียวชาญพิเศษในการสอนเพื่อสอบ IELTS โดยมีผลงานที่การันตีได้จากผลการสอบของนักเรียนทุกรุ่นที่ได้คะแนนตามเป้าหมาย และความพึงพอใจของนักเรียนในเรื่องของเนื้อหาที่เข้มข้น กระชับ เข้าใจง่าย และประยุกต์ใช้ได้จริง

Prompt Writing

คอร์ส IELTS Writing เขียนให้เพอร์เฟค ด้วยเทคนิคเด็ด ๆ ฟันคะแนนชัวร์ ** ราคาคอร์สเรียน 2,400 บาท + ค่าหนังสือ 150 บาท รวม 2,550 บาท

โดย อาจารย์นันลินี ปานเทศ (ครูเจี๊ยบ)
ราคา 4,800 2,400 บาท **
แจ้งโอนเงิน

รายละเอียด
คอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย 29 บทเรียน เริ่มจากพื้นฐานการเขียน ที่จะนำมาใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ เช่น Grammar ที่จำเป็นในการเขียน, คำศัพท์ ที่ใช้ในการเขียน, ไอเดีย การตอบอย่างไรให้ได้คะแนนเยอะ ในคอร์สเรียนจะมีการสอน ทั้ง 2 taskคือ การเขียนบรรยายกราฟต่างๆ ในข้อสอบ Task1 การเปรียบเทียบการเขียนกราฟในแต่ละแบบ Task2 คือการตอบแบบแสดงความคิดเห็น
จะมีการสอนโครงสร้างประโยคที่จะทำให้ผู้เรียน รู้สึกสนุก และง่าย ในการเขียน มีการยกตัวอย่างคำตอบ พร้อมทั้งแนะนำไอเดียในการตอบ ในหัวข้อต่างๆมากมาย และมีการเพิ่มพูนคำศัพท์ที่จำเป็นในการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปฝึกฝน และพัฒนา ต่อไปเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
คอร์สเรียนการเขียน ที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Writingมากขึ้น ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบWriting ได้อย่างมีแบบแผนชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ใช้ทำข้อสอบWriting ได้ทันเวลา และครบถ้วนตามที่โจทย์กำหนด ในคอร์สเรียนจะมีการสอน โครงสร้างประโยค คำศัพท์ และการสอนไอเดียที่จะเอามาตอบคำถาม และสามารถทำข้อสอบได้คะแนนสูงๆตามต้องการ โดยการฝึกจริงจากข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
นักเรียนมัธยมตอนปลาย ที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์ทุกสาขา, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, คนวัยทำงาน ที่ต้องการจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ, ผู้ที่ได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศทั้งระดับ ตรี โท เอก

IWO1_01_Task 1 Overview FREE 16.15 นาที  
IWO1_02_Task 1 Effective format 18.26 นาที  
IWO1_03_Task 1 Writing Introduction Part 1 21.11 นาที  
IWO1_04_Task 1 Writing Introduction Part 2 11.14 นาที  
IWO1_05_Task 1 Writing Body Paragraph Part 1 17.46 นาที  
IWO1_06_Task 1 Writing Body Paragraph Part 2 15.03 นาที  
IWO1_07_Task 1 Describing Graphs and Charts Part 1 18.44 นาที  
IWO1_08_Task 1 Describing Graphs and Charts Part 2 30.32 นาที  
IWO1_09_Task 1 Describing Graphs and Charts Part 3 13.08 นาที  
IWO1_10_Task 1 Describing Maps and Diagrams Part 1 11.47 นาที  
IWO1_11_Task 1 Describing Maps and Diagrams Part 2 19.53 นาที  
IWO2_01 Task 2 Overview 12.35 นาที  
IWO2_02 Task 2 Essay Format 9.26 นาที  
IWO2_03 Task 2 Writing Introduction Part 1 16.09 นาที  
IWO2_04 Task 2 Writing Introduction Part 2 16.59 นาที  
IWO2_05 Task 2 Paragraph Planning Part 1 20.10 นาที  
IWO2_06 Task 2 Paragraph Planning Part 2 14.55 นาที  
IWO2_07 Task 2 Writing Effective Conclusion 7.02 นาที  
IWO2_08 Task 2 Writing Both Views _Model 14.18 นาที  
IWO2_09 Task 2 Writing Advantages-Disadvantages 10.04 นาที  
IWO2_10 Task 2 Cause_Effect_Solution 11.47 นาที  
IWO2_11 Task 2 Agree_Disagree Part 1 12.06 นาที  
IWO2_12 Task 2 Agree_Disagree Part 2 11.20 นาที  
IWO2_13 Task 2 Answer Question 16.23 นาที  
SSO_01 Sentence Structure_Type of Sentence 13.00 นาที  
SSO_02 Sentence Structure_Compound Sentence 9.04 นาที  
SSO_03 Sentence Structure_Complex Sentence Part 1 14.42 นาที  
SSO_04 Sentence Structure_Complex Sentence Part 2 22.12 นาที  
SSO_05 Sentence Structure_Participial Phrases 5.49 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกโอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 758-2-84691-4 น้ำฝน มงคลศิริ
  ธ. กรุงเทพ 095-0-08564-7 น้ำฝน มงคลศิริ

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปในหน้าคอร์สเรียนที่สมัคร และคลิกที่ปุ่มแจ้งโอนเงิน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว โดยน้องๆ จะได้รับอีเมล 3 ฉบับ คือ
1. ยืนยันการสมัครสมาชิก (สำหรับน้องๆ ที่ไม่เคยสมัครเรียน น้องจะได้รับ password สำหรับใช้เข้าเรียนในอีเมลฉบับนี้)
2. ได้รับการแจ้งโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันว่าแจ้งโอนเงินสำเร็จแล้ว
3. ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดโอนแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอน 4
หลังจากที่ทีมงานยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้น้องใช้ Email และ Password ที่ได้รับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ Hotline โทร. 089-166-7664 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่